Japan in Denmark

Japan in Denmark

In Denmark you can find information about Japan through the following organizations:

Business

JETRO: www.jetro.go.jp/netherlands/

Higher Education

Copenhagen University, Asian Studies: japanstudier.ku.dk
Århus University: www.iho.au.dk/oa/forside
CBS: www.cbs.dk/en/study/bachelor/bsc-in-business-asian-language-and-culture-asian-studies-programme

High schools

Rungsted High School: www.rungsted-gym.dk

Culture

Tokai University European Center: www.u-tokai.dk
Danish Go Association: www.danskgoforbund.dk

Sports

Aikido: www.aikidoforbund.dk
Judo: www.dju.dk
Kendo: www.kendo-dkf.dk
Ashihara Karate: www.ashihara.dk/
Det Danske Kulturcenter for Japansk Budô og bu-jutsu: www.japanskkultur.dk

Organisations

Dansk-Japansk Venskabsforening: djvf.dk
Dansk-Japansk Selskab: www.dansk-japanskselskab.dk
Den Japanske Forening i Danmark: www.jdnet.dk
Japan Foreningen: http://japanforeningen.dk/ (Danish only)

Sister Cities

Sorø-Wakuya: www.ny-soroe.dk
Næstved-Narita: http://www.naestved.dk/Kommunen/Internationalt/English.aspx
Kolding-Anjo: www.kolding.dk
Gladsaxe-Taito-ku: www.gladsaxe.dk
Odense-Funabashi: www.gladsaxe.dk
Faaborg-Midtfyn-Noboribetsu: http://www.fmk.dk/borger/